طراحی ست اداری

طراحی اوراق اداری یا همان طراحی ست اداری ، نماینده شخصیت برند مجموعه شما می باشد . به زبان دیگر می توان گفت که ترکیبی از مجموعه عناصر ، ترکیب بندی های گرافیکی ، لوگو ، رنگبندی شرکتی و درون سازمانی و چیدمان آنها در کنارهم طبق اصول برندبوک مجموعه می باشد.

در طراحی سربرگ و اوراق اداری  ، سعی می شود حدالمقدور از بکار بردن رنگهای زیاد ، اضافه نمودن فضای منفی طراحی خودداری شود.

کارت ویزیت

کارت ویزیت نشانگر اعتبار مجموعه شما می باشد . هرچقدر ترکیب بندی جنس مقوا و طراحی شما خاص تر باشد ، پرستیژ تجاری شما محفوظ  و در ذهن باقی می ماند. نوع چاپ و استفاده از جوهرهای خاص نیز می تواند اوراق اداری شما که شامل کارت ویزیت ، سربرگ ، برگه یادداشت و پاکت نامه می باشد را متمایز گرداند و البته بسته به تجارت شما این امر قابل تغییر می باشد.

انتخاب الگو برای یکدست سازی در طراحی ست اداری  نیز مقوله ای است که بر اساس رنگ سازمانی و برندینگ محموعه شما حائز اهمیت می باشد . طراحی لوگو مناسب با کسب و کار شما و همچنین استفاده از رنگهای هم خانواده و داشتن دانش هارمونی رنگ و طراحی کارت ویزیت یکپارچه با اوراق اداری ، می تواند نتایج بهتری را برای طراحی اوراق اداری شما رقم بزند.

پس از اتمام طراحی سربرگ ، کارت ویزیت و پاکت نامه نوبت به طراحی فولدر تبلیغاتی می باشد که تمامی اقلام اوراق اداری شما درون این پوشه قرار می گیرد . فولدر یا پوشه تبلیغاتی محلی برای جمع آوری اوراق اداری و اقلام تبلیغاتی می باشد که مانند پاکت نامه می تواند مجموعه تبلیغاتی شما با ابعادی بزرگتر گردهم آورد که در زمان پرزنت مورد استفاده قرار می گیرد.

ما با تجربه حرفه ای خود در امر طراحی و چاپ می توانیم اوراق اداری خلاقانه  ای را برای برند ، محصول ، خدمات و یا فعالیت شرکت و مجموعه شما با بهترین کیفیت و قیمت به ارمغان بیاوریم .