تعرفه طراحی گرافیک 1401

خدمات طراحی گرافیک 1401

پکیج های طراحی و گرافیک سال 1401

بنده برای تعامل بیشتر با شما مشتریان گرامی ، پکیج های گوناگونی را در هر طبقه کاری ایجاد نموده ام که هر شخص یا شرکتی بنابر نیاز بتواند طراحی سازمانی خود را پوشش دهد. لازم بذکر می باشد که ادیت طراحی برای 2 مرتبه بصورت رایگان بوده و بعد از آن ده درصد مبلغ پایه به صورتحساب اضافه می گردد. پیش پرداخت هزینه طراحی 50 درصد مبلغ خدمات می باشد که پس از انتخاب سرویس از کارفرما اخذ می گردد. 

طراحی محصولمتد / گرید / واحدطراحی یک روطراحی دو روارسال فایل دیجیتال
لوگوحرفه ای

2,500,000

لوگونرمال

1,500,000

لوگواقتصادی

1,000,000

نشانهحرفه ای

1,500,000

پیکتوگرامموردی2,000,000
ست اداریسربرگ/ ویزیت / پاکت

1,000,000

کارت ویزیتنرمال

200,000

300,000

پاکت نامهنرمال / تیغ عمومی

300,000

فاکتور فروشنرمال

300,000

سربرگنرمال

300,000

400,000

تقویم رومیزی13 برگی3,000,000
تقویم دیواریتک برگی

1,500,000

صفحات داخلی کاتالوگصفحه ای

200,000

جلد کاتالوگصفحه ای

300,000

بروشورصفحه ای

300,000

400,000

جلد بروشورصفحه ای

400,000

منوی رستورانصفحه ای

500,000

فولدرحرفه ای / تیغ / گرافیک

600,000

دفترچه تبلیغاتینرمال

250,000

لیبل محصولنرمال

600,000

آگهی مجلهa4 /a5 /a6 /صفحه ای / تبلیغاتی

600,000

بسته بندی محصولاتهر محصول

700,000

کارتن مادر محصولاتکارتن

800,000

تابلو سردر فروشگاهابعاد کامل / حرفه ای

1,000,000

ساک دستی خرید / طراحی تیغ و گرافیکحرفه ای

1,000,000

کاغذ کادوحرفه ای

700,000

سه بعدی سازیساده / آبجکت

700,000

سه بعدی سازیپیچیده / آبجکت

1.000,000

تیزر صنعتینرمال / ثانیه / فیلمبرداری و میکس

100,000

کلیپ تبلیغاتی اسلاید کامبوثانیه ای

50,000

لوگو متحرکحرفه ای / ثانیه

100,000

واسط گرافیکی کاربر در اپلیکیشنصفحه ای

1.500,000

عکاسی تبلیغاتیفریم منتخب

200,000

مشاوره گرافیکیساعتی

200,000

قالب اینستاگرامحرفه ای / هر قالب

300,000

آرم آگهی تبلیغاتینرمال / تلفیقی3,000,000
بیلبوردابعاد کلی / حرفه ای / تبلیغاتی

3,000,000

هنگلر / آویز سقفهر مورد / حرفه ای

800,000

استکیر کف / شیشههر مورد / حرفه ای

800,000

کانتراندازه استاندارد900,000
رول آپاندازه استاندارد900,000
استنداندازه استاندارد900,000
وب سایت شخصی و شرکتیحرفه ای / 10 صفحه

9,000,000

وب سایت شخصی و شرکتیشرکتی

7,000,000

وب سایت شخصی و شرکتیاقتصادی

5,000,000

تصویر سازیصفحه ای / کمیمک / سیاه سفید3,500,000
تصویر سازیصفحه ای / رئال3,000,000
تصویر سازیصفحه ای / کودک2,000,000
کاراکترحرفه ای / یک حالت / نرمال

3,000,000

کاراکترحرفه ای / یک حالت / پیچیده

2,000,000

حالت کاراکترپوز / حرفه ای

1,000,000

پوستر تبلیغاتیمفهومی / تبلیغاتی

1,000,000

پوستر تبلیغاتیآموزشی

1,000,000

پوستر تبلیغاتیاقتصادی

1.000,000

پکیج اقتصادی طراحی

تعرفه طراحی و گرافیک
تومان 2.00.000 مخصوص سازمانهای کوچک
 • طراحی لوگو
 • طراحی سربرگ بزرگ
 • طراحی سربرگ کوچک
 • طراحی پاک نامه بزرگ
 • طراحی پاکت نامه کوچک
 • طراحی کارت ویزیت دو رو
پر طرفدار

پکیج سازمانی طراحی

تعرفه طراحی و گرافیک
تومان 2.700.000 مخصوص سازمانهای کوچک
 • طراحی لوگو
 • طراحی سربرگ بزرگ
 • طراحی سربرگ کوچک
 • طراحی پاک نامه بزرگ
 • طراحی پاکت نامه کوچک
 • طراحی کارت ویزیت دو رو
 • طراحی قالب پست اینستاگرام

پکیج حرفه ای شرکتی طراحی

تعرفه طراحی و گرافیک
تومان 3.500.000 مخصوص سازمانهای کوچک
 • طراحی لوگو
 • طراحی سربرگ بزرگ
 • طراحی سربرگ کوچک
 • طراحی پاک نامه بزرگ
 • طراحی پاکت نامه کوچک
 • طراحی کارت ویزیت دو رو
 • طراحی تراکت دو رو
 • طراحی قالب پست اینستاگرام